ADR – Řešení sporů

ADR – mimosoudní řešení sporů

Informujeme spotřebitele o možnosti řešit spory v souladu s ust. §14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, více na stránkách ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE  /https://www.coi.cz/

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) v sekci pro spotřebitele nebo na tomto odkazu

/https://www.coi.cz/informace-o-adr/