EET

EET – informační povinnost v rámci 2. vlny EET

Vzhledem k tomu, že naši zákazníci výhradně hradí daňové doklady – faktury převodem z účtu na účet nebo složením hotovosti na účet v bance, povinnost nám zaevidovat tržby nevzniká. Tímto nesplňujeme formální znaky evidované tržby dle § 5 ZoET. 

Zákon č. 112/2016 o evidenci tržeb

„Hlava II

Evidovaná tržba

§4 Vymezení evidované tržby

(1) Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem.

(2) Evidovanou tržbou je také platba, která spl- ňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a je a) určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo b) následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem“

Generální finanční ředitelství –  Metodický pokyn k aplikaci zákona k evidenci tržeb

„V případě, kdy se jedná čistě o platby převodem z účtu na účet, inkasa nebo bartery, nejsou formální znaky evidované tržby dle § 5 ZoET naplněny, a tudíž takové platby nejsou evidovanými tržbami (resp. nepodléhají evidenci tržeb). Obdobně jako u plateb převodem z účtu na účet nebudou formální znaky naplněny v případě vkladu hotovosti na bankovní účet poplatníka“